Strejkrätten är det viktigaste vapnet som arbetarklassen har.

Det är ett vapen som slår mot det viktigaste som kapitalisterna har: deras profit. Det är därför man nu vill inskränka den. Det är därför det är så viktigt att kämpa för den. På den här sidan har vi samlat Sveriges Kommunistiska Partis analys av det förslag som Socialdemokraterna nu lämnat fram, på förslag av fackpamparna och Svenskt Näringsliv. Vi hoppas att den ska utgöra en grund att stå på för de som vill kämpa för att inte bara det här förslaget ska bli historia, men för att alla begränsningar av strejkrätten ska upphävas!

I länkarna härintill hittar du olika texter om strejkrätten och det förslag som nu ligger ute. Vi analyserar förslaget, dess konsekvenser och vad vi kan göra åt det. I raden ovan hittar du en sammanfattning av vår analys på olika språk.

Denna sida var en kampanjsida från SKP 2017-2018.